Projekty

Projekt modernizace strojů pro zemědělskou výrobu.
Zvířat chovaných na naší farmě přibývá, zákonitě rostou i nároky na množství vyprodukovaného krmiva. Pro zachování nastavené BIO kvality krmiva proto nezbývá, než se rozloučit se staršími kusy zemědělské techniky a pořizovat novou. Nastal čas vyměnit i stařičký shrnovač sena a slámy, který jsem „podědil“ a který už nesplňuje nároky dnešní dynamické doby. Stejně, jako ke zvířatům, se chci i k půdě chovat šetrně a s úctou. Potřebuji stroje lehké, s co nejširším záběrem, abych půdu zbytečně nedusal těžkými stroji a mnohonásobným pojížděním strojů, abychom stejný objem práce stihli s menším vypětím sil i prostředků…

Způsob pořízení nového nahrnovače jsem konzultoval s pracovníky MAS Karlštejnsko a protože byla šance získat prostřednictvím této organizace finanční dotaci, rozhodl jsem se nový stroj koupit. Připravil jsem si projekt Modernizace strojů pro zemědělskou výrobu a v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via Carolina“ MAS Karlštejnsko, z.ú. jsem v loňském roce požádal o dotaci z výzvy č. 4 MAS Karlštejnsko z Programu rozvoje venkova pro podporu zemědělců, který je z alokace MAS a je spolufinancovaný Evropskou unií. Moje žádost o dotaci byla schválená a já jsem si mohl s finanční podporou od MAS Karlštejnsko pořídit ne jeden, ale dva nové shrnovače sena a slámy značky Krone. Jeden shrnovač je boční a druhý je středový. To jsou oni:

Pořízení nových strojů pro mne také znamená větší soběstačnost v rostlinné výrobě, snížení poruchovosti strojů, snížení nákladů na opravy, omezení závislosti farmy na dodavatelských pracích a také přispěje ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců farmy.

Rád bych poděkoval MAS Karlštejnsko za získání dotace na pořízení shrnovačů a rovněž jeho pracovníkům za pomoc při zpracování žádosti o dotaci.

Díky činnosti MAS Karlštejnsko, jeho Místním partnerstvím, spolupráci, odbornému vedení a pomoci jeho pracovníků bylo možné projekt „Modernizace strojů pro zemědělskou výrobu“ realizovat a podpořit jej dotací ve výši 582 420 Kč z finanční alokace MAS.

Informační tabule