Chov zvířat

Chov skotu, ovcí, prasat a drůbeže
Všechna zvířata jsou většinu dní v roce na našich rozlehlých pastvinách. Výjimku tvoří kuřata, která jsou zpočátku chována ve vyhřívané odchovně a následně dle počasí a jejich věku přesunuta do volného výběhu na pastvinách.

Většina krmiv pro zvířata je vyprodukována na naší farmě. Máme dostatek sena, senáže, slámy a jádra. Hlavní krmnou dávku tvoří pro zvířata přirozená pastva. Zvířata mají po celý rok přístup k vodě, senáži a jadrnému krmivu. Drůbež přikrmujeme krmivy schválenými pro odchov v ekologickém režimu.